Iga projekti õnnestumise oluline osa on sisearhitekti ja kliendi omavaheline sünergia. Kui tehtud projektid ja portfoolio annavad hea ülevaate minu stiili ja käekirja kohta, siis meedia all veidi rohkem infot, kuidas mõtlen ja mida lisaks sisearhitektuurile teen.